Překlady

Překlad je přenosem písemného textu (výchozího textu) do jiného jazyka (cílového jazyka). Tento přenos je specifickou kompetencí, kterou je nutné se naučit: nestačí pouze mluvit více jazyky na vysoké úrovni. Vaše texty a jejich jazyková správnost jsou pro Vás vývěsním štítem. Svěřte proto překlad svých textů skutečným odbornicím a odborníkům –  sami uvidíte, jaký to bude rozdíl!

 

 

Způsob práce

 

Abych mohla zaručit výbornou kvalitu Vašich překladů, vyhotovuji je obvykle ve spolupráci alespoň s jednou kolegyní nebo jedním kolegou podle principu čtyř očí (překlad + revize druhou překladatelkou nebo druhým překladatelem). Navíc dbám na to, aby alespoň jedna nebo jeden z překladatelek nebo překladatelů měl daný cílový jazyk jako mateřštinu. Tímto způsobem mohu zaručit, aby Vaše překlady zněly stejně plynule jako originál.

 

Jako rakouská poskytovatelka jazykových služeb dodržuji u překladů do němčiny v závislosti na Vašich přáních buď rakouský, nebo německý standard.

 

 

Doplňkové služby

 

V rámci překladatelské zakázky mohou být nutné různé pracovní kroky, které za Vás ráda převezmu. K těm patří:

  • revize (dvoujazyčná kontrola překladu s přihlédnutím k výchozímu textu)
  •  jazyková úprava (jednojazyčná kontrola textů s ohledem na styl, pravopis, gramatiku apod.)
  • korektura (také předtisková korektura, poslední kontrola překladu v originálním formátu před tiskem)
  • tvorba textů (tvorba textů s určitým obsahem v určitém jazyce)

 

 

Jazyky

 

Nabízím překlady v následujících jazykových kombinacích:

  • z anglického do německého jazyka
  • z německého do anglického jazyka
  • z italského do německého jazyka
  • z českého do německého jazyka

 

 

Oblasti

 

Překládám především expresivní texty, tedy texty, které vyžadují značný jazykový cit, jako marketingové nebo literární texty. Tematicky se jedná mimo jiné o turistiku, umění a kulturu, politiku a životní prostředí. Dále nabízím i překlady v oblastech jako je právo (soudně ověřené překlady), hospodářství a technika.

 

 

Technologie

 

Pokud to je z hlediska výchozího textu a formátu smysluplné, uskutečním Vaše překlady s použitím CAT nástrojů (Computer Aided Translation), abych mohla zaručit stylovou a terminologickou konsistenci. Dobře ovládám použití CAT nástrojů SDL Trados Studio a memoQ. Na vyžádání jsem ale ochotná pracovat i s jiným programem.

 

Pokud byste měli již existující překlady nebo terminologické seznamy ve vhodném formátu, lze je importovat do CAT nástroje, aby tak terminologie a styl existujícího překladu mohly být zohledněny u nového překladu.

 

 

Stanovení ceny

 

 

Výborná kvalita s sebou nese spravedlivé ceny. Proto přihlížím k doporučeným cenám za překlady stanovené rakouskou jednotou pro překlady a tlumočení UNIVERSITAS. Ceny záleží na délce a úrovni odbornosti. Pošlete mi text na office@linguina.at a následně dostanete nabídku. 


Zertifiziert für Übersetzen nach dem Österreichischen Berufsverband für Dolmetschen und Übersetzen UNIVERSITAS

Allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Dolmetscherin für die englische Sprache

Mitglied der Wirtschaftskammer ÖsterreichDownload
Allgemeine Geschäftsbedingungen
AGB_Linguina Communication Services e U.
Adobe Acrobat Dokument 91.0 KB

AGB