Ověřené Překlady

Ověřené překlady jsou překlady listin a jiných dokumentů pro úřady, které smí vyhotovovat pouze soudní tlumočnice a soudní tlumočníci.

 

 

Jazyky

 

Jako soudní tlumočnice pro anglický jazyk v Rakousku nabízím ověřené překlady v následujících jazykových kombinacích:

  • z anglického do německého jazyka
  • z německého do anglického jazyka

 

Podle úřadu je ověřený překlad buď připevněn přímo k originálu nebo ke kopii originálu a opatřen doložkou a kulatým razítkem soudní tlumočnice nebo soudního tlumočníka. Proto je nutné dokument předat osobně nebo zaslat poštou nebo donáškovou službou. Kontaktujte mě na office@linguina.at, abyste obdrželi více informací.


Zertifiziert für Übersetzen nach dem Österreichischen Berufsverband für Dolmetschen und Übersetzen UNIVERSITAS

Allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Dolmetscherin für die englische Sprache

Mitglied der Wirtschaftskammer ÖsterreichDownload
Allgemeine Geschäftsbedingungen
AGB_Linguina Communication Services e U.
Adobe Acrobat Dokument 91.0 KB

AGB